Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

1890 Gesubsidieerde banen

Eind 2022 waren er 1890 personen vanuit een gesubsidieerde baan aan het werk bij WSD. Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de overheid een deel van de loonkosten vergoedt.

102 Beschut werk

Eind 2022 hadden 102 personen een werkplek bij WSD via de voorziening Beschut werk. Beschut werk is voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving, onder aangepaste omstandigheden.

135 Personen gestart bij WSD

In 2022 zijn 135 personen aangemeld voor de basisdienstverlening: werken met loonkostensubsidie of beschut werken.

47 Personen uitstroom naar
een reguliere baan

In 2022 zijn 47 personen van een dienstverband bij WSD uitgestroomd naar regulier werk. Zij hebben een dienstverband bij een bedrijf of organisatie in de regio. Afhankelijk van de capaciteiten van de medewerker kan deze werkgever nog wel aanspraak maken op subsidie voor deze persoon.

605 Actieve relaties

WSD heeft 605 actieve relaties in de regio. Zij bieden werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf. Of zij besteden werk uit aan WSD voor de mensen die binnen de infrastructuur van WSD werken.

7,5 Klanttevredenheid

De actieve relaties gaven WSD in 2021 een 7,5 voor haar dienstverlening. In 2023 meten we dit opnieuw

7,8 Medewerkerstevredenheid

WSD krijgt van haar medewerkers een 7,8 in het medewerkersonderzoek. Het rapportcijfer is flink gestegen. in 2018 kreeg WSD een 7,1.

€ 2.918.307,- Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om de dienstverlening aan de doelgroep continu te verbeteren.