Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

De Kenniskompanie

Esther Leemans, community manager De Kenniskompanie: “In de zomer van 2023 ben ik gestart als community manager, een expertisecentrum voor het sociaal domein dat voortkomt uit het Koersplan van WSD. Als creatief verbinder geef ik leiding aan deze community voor kennis en innovatie. Het is een broedplaats die ruim baan biedt aan pilots. Er is volop experimenteerruimte, goede ideeën krijgen de kans om verder te groeien en binnen ons netwerk tot volle wasdom te komen.”

  • NaamEsther Leemans
  • Werkt bijDe Kenniskompanie als community manager

Inspirerende werk- en ontmoetingsplek
“Die broedplaats heeft in 2023 letterlijk een onderkomen geworden. De Kenniskompanie beschikt bij WSD in Boxtel over een nieuwe, inspirerende werk- en ontmoetingsplek waar verbinding gemaakt wordt. Alle onze professionals vliegen natuurlijk ook uit en ontmoeten elkaar op inspiratieplekken in alle negen WSD-gemeenten. Daar maken ze nog meer verbinding en komt de uitwerking van lokale plannen en ideeën van De KennisKompanie tot volle wasdom.”

Om de kracht van De Kenniskompanie te onderstrepen, heb ik 2023 een vlog opgenomen. In dat filmpje zie je me op een grote bakfiets zitten waarmee ik in spreekwoordelijke zin de boer op ga om innovatieve ideeën en initiatieven op te halen. Binnen de community van De Kenniskompanie wil ik ze in gezamenlijkheid verder ontwikkelen en – als de tijd rijp is – weer met de bakfiets gaan zitten en ze bezorgen in andere gemeenten.”

Leren van elkaars expertise
“De kracht van De Kenniskompanie schuilt in hechte samenwerking. Dankzij de band van WSD met Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught dagen we professionals in het sociaal domein uit om ideeën, initiatieven, tips en uitdagingen te delen.

In de praktijk blijken veel vraagstukken in veel gemeenten hetzelfde zijn. Daarom kunnen we veel van elkaars expertise leren en hoeven we niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Dus… heb je een uitdaging, een idee, een initiatief of een succesverhaal? Deel het met ons, we pakken het graag met je op!”

Groen Makers
“Een goed voorbeeld van een idee dat binnen De Kenniskompanie is ontwikkeld en uitgerold, is Groen Makers. Elders in dit jaarverslag vertelt WSD-trajectconsulent Pleunie Kooiman uitgebreid over de aanpak van versteende voortuintjes in Boxtel en welke positieve effecten dit project heeft gehad. Haar boodschap: goede dingen kunnen we het beste samen goed doen, in dit geval met de gemeente Boxtel, woonstichting JOOST en haar huurders.”

Succesvol was een kennislunch die we met de gemeente Meierijstad organiseerden op de milieustraat in Sint-Oedenrode. Zo’n 25 professionals lieten zich informeren over circulair werk en zagen hoe afval grondstof wordt. WSD-medewerkers kunnen zich op deze werkplekken ontwikkelen. Hun werkzaamheden worden bovendien afwisselender; ze zamelen niet alleen afval in, maar leren ook hoe het gescheiden en ontmanteld kan worden. De werkwijze op Rooise milieustraat krijgt navolging in Oisterwijk waar een ambachtscentrum wordt ingericht.”

Krachten bundelen
“Als community manager verwacht ik dat De Kenniskompanie in de toekomst zich nog verder zal ontwikkelen als kenniscentrum voor het sociaal domein. Het is mijn overtuiging dat we samen het verschil kunnen maken als we de krachten bundelen en kennis delen, bijvoorbeeld voor jongeren, inburgeraars en mensen die in aanmerking komen voor OAD (ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding). We leren van elkaars expertise waardoor we de dienstverlening aan de verschillende doelgroepen kunnen verbeteren.

Met kennislunches, inspiratiesessies en out-of-the-box-met-de-benen-op-tafel bijeenkomsten gaat De Kenniskompanie het verschil maken. Mijn oproep: bezoek de website van De Kenniskompanie of sluit je aan bij onze besloten groep op LinkedIn. Daar kunnen ideeën, uitdagingen en tips naar hartenlust onder professionals gedeeld worden. Wedden dat het inspireert?”

  • NaamPleunie Kooiman
  • Werkt bijWSD als Trajectconsultent

Pleunie Kooiman, trajectconsulent WSD: “Groen Makers is een goed voorbeeld van een concreet idee dat is geboren binnen het netwerk van De Kenniskompanie en in 2023 in Boxtel succesvol is uitgerold. Ik ben er trots op dat ik namens WSD een bijdrage aan dit project heb mogen leveren, samen met professionals van de gemeente Boxtel en woonstichting JOOST. Groen Makers is een project waarbij groenmedewerkers van WSD tuinen vergroenen bij woningen van JOOST-huurders. Het gaat om tuinen waarin veel tegels liggen die vragen om een metamorfose. Voor onze medewerkers betekent dit een aangename variatie in werkzaamheden.

Naast het reguliere groenonderhoud worden ze nu ook betrokken bij de vergroening van particuliere tuinen.

Het mes snijdt aan meer kanten. Een tuin met minder tegels en meer planten draagt bij aan meer biodiversiteit en een betere afwatering. Dit helpt de gemeente bij het nastreven van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Voor de huurders van JOOST én hun buren versterken nieuwe tuinen de leefomgeving en wordt verstening teruggedrongen.”

Arbeidsmogelijkheden
“Als trajectconsulent houd ik me bezig met inwoners van Boxtel met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen verkennen we welke arbeidsmogelijkheden er zijn, zodat een passende werkplek gevonden wordt. Binnen een dienstverband bij WSD kan gewerkt worden op onze eigen werkplekken, maar als dat passend is ook bij externe bedrijven. Uitstroom naar een reguliere werkgever is het hoogst haalbare doel.

Binnen de samenwerking met klantmanagers van de gemeente Boxtel kwam het idee Groen Makers op mijn pad. Een van hen lanceerde bij De Kenniskompanie een plan om versteende tuintjes te vergroenen. Een projectgroep is ermee aan de slag gegaan. Nadat in 2022 een eerste proeftuin was aangelegd, zijn in 2023 de handen uit de mouwen gestoken. Onze groenmedewerkers hebben in Boxtel zeven tuinen van JOOST-huurders vergroend.”

Tegelrijke tuinen
“Het oorspronkelijke idee van Groen Makers was om nieuwe medewerkers aan het project te koppelen. Uiteindelijk is besloten om voor ervaren collega’s te kiezen die al een tijdje in het groen werken, ook omdat de instroom wat tegenviel. Zodra de voorman een tuin had ontworpen, kon de ploeg enthousiast aan het werk met de aanleg van een budget- en onderhoudsvriendelijke tuin.

De keuze viel deels op tegelrijke tuinen van zogeheten mutatiewoningen. In andere gevallen werden tuinen van bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking aangepakt. De reacties op Groen Makers waren positief: onze medewerkers vonden het leuk om eens iets anders te doen, de bewoners waren supertevreden.

Begin 2024 evalueren alle partijen het project en wordt het vervolg van Groen Makers in kaart gebracht. Ik zie kansen voor jongeren die het hoveniersvak ambiëren.”

Niet praten maar doen!

Tegelrijke tuinen
“Het oorspronkelijke idee van Groen Makers was om nieuwe medewerkers aan het project te koppelen. Uiteindelijk is besloten om voor ervaren collega’s te kiezen die al een tijdje in het groen werken, ook omdat de instroom wat tegenviel. Zodra de voorman een tuin had ontworpen, kon de ploeg enthousiast aan het werk met de aanleg van een budget- en onderhoudsvriendelijke tuin.

De keuze viel deels op tegelrijke tuinen van zogeheten mutatiewoningen. In andere gevallen werden tuinen van bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking aangepakt. De reacties op Groen Makers waren positief: onze medewerkers vonden het leuk om eens iets anders te doen, de bewoners waren supertevreden.

Begin 2024 evalueren alle partijen het project en wordt het vervolg van Groen Makers in kaart gebracht. Ik zie kansen voor jongeren die het hoveniersvak ambiëren.”