Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Inburgeren

Younes Yousry, projectleider inburgering WSD: “In 2023 zijn we vertrouwd geraakt met de nieuwe Wet Inburgering, die in 2022 van kracht werd. De helft van de nieuwkomers die bij WSD actief is, valt onder de nieuwe wet, de andere helft is verbonden aan de oude wet uit 2013. De Wet Inburgering kun je verdelen in drie routes: de onderwijsroute voor jonge nieuwkomers die richting regulier onderwijs gaan, de taalgerichte B1-route en de Z-route.

WSD richt zich uitsluitend op de Z-route, waarbij de Z staat voor zelfredzaamheid. We bieden nieuwkomers een uitgebreid programma om een gedegen inburgeringstraject te kunnen doorlopen. De nieuwkomers wonen in onze negen WSD-gemeenten en volgen 800 uren taalles. Daarnaast nemen ze bij ons deel aan inburgeringsstages en workshops. De Z-route wordt afgesloten met een eindgesprek bij de gemeente.”

  • NaamYounes Yousry
  • Werkt bijWSD als projectleider inburgering
Werk en taal gaan hand in hand op de werkvloer

TaalDoen
“Ik werk sinds 1 december als projectleider Inburgering. Daarvoor was ik bij WSD werkzaam als trajectconsulent nieuwe Nederlanders. De nieuwkomers die de Z-route volgen, zijn meestal laaggeletterd, soms analfabeet. Daarom werken we met de TaalDoen-methode, die praktijkgericht is en cursisten op allerlei manieren activeert om de Nederlandse taal te leren. Dat gebeurt in een klassikale omgeving én op locatie.

Eind 2023 volgden 134 inburgeraars de Z-route. De verwachting is dat dit aantal stijgt, mede door de aanhoudende instroom en de Spreidingswet die begin van 2024 van kracht wordt. Om alle nieuwkomers onderwijs te kunnen bieden, is onze taalschool uitgebreid. Een team van negen NT2-docenten verzorgt onderwijs in dertien klassen. De verwachting is dat het docententeam verder groeit om adequaat te kunnen inspelen op de aanmelding van nieuwe cursisten.”

Inburgeren in dienstverband
“Een bijzondere project dat in 2023 veel aandacht kreeg, was de pilot ‘Inburgeren in dienstverband’. Nieuwkomers volgden daarin taallessen en inburgeringsstages in dienst van WSD en ontwikkelen zich dus tijdens hun werk, in de tijd van de ‘baas’. Kortom, werk en taal gaan hand in hand op de werkvloer. Het is onze overtuiging dat nieuwkomers zo sneller geactiveerd worden. Achttien nieuwkomers deden mee aan de proef, vijf van hen hebben deze succesvol afgesloten en werken bij WSD.

De pilot trok veel belangstelling in onze negen gemeenten, die we tijdens een kennissessie bijpraatten en uitnodigden om feedback te geven. Ook landelijk is er interesse. Begin 2024 zit WSD aan tafel bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de pilot toe te lichten en steun te vergaren voor dit innovatieve initiatief.”

Keurmerk Blik op Werk
“Een groot deel van 2023 stond in het teken van een toetsing op kwaliteit door onafhankelijk instituut Blik op Werk. Ik ben trots dat WSD het keurmerk voor inburgering heeft behaald en spreek mijn bewondering uit voor ons team dat collectief met toewijding heeft bijgedragen aan het behalen van het keurmerk.

Onze inburgeringstak is verder geprofessionaliseerd. Belangrijk is onze nieuwe website voor inburgering, bedoeld voor gemeenten, verwijzers én inburgeraars natuurlijk. Voor onze gemeenten ontwikkelen we een portaal waar consulenten hun ontwikkeling online kunnen volgen.”

‘Inburgeren. Samen. Doen.’
“Een noviteit was de vijfdelige podcast ‘Inburgeren. Samen. Doen.’ die we in 2023 hebben opgenomen. Onze professionals geven in de podcast uitleg over onze aanpak en uitdagingen, ook wethouder Menno Roozendaal van de gemeente Meierijstad levert een bijdrage. Alle afleveringen staan op het podcastkanaal dat WSD heeft gelanceerd. Meer dan het luisteren waard!”

 

Pilot inburgeren in de tijd van de baas