Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

Lokale plannen & De Kenniskompanie

Edith Bakker, directeur Participatie, WSD, en Claudia de Leeuw, directeur Innovatie en Projecten, WSD: “De lokale plannen die binnen de negen WSD-gemeenten worden ontwikkeld en uitgerold vloeien net als de start van De Kenniskompanie voort uit het Koersdocument waarmee de gemeenten en WSD hun gezamenlijke ambities bijna drie jaar geleden in kaart hebben gebracht. Zowel de lokale plannen als De Kenniskompanie zijn de aanjager van een intensieve samenwerking.”

  • NaamEdith Bakker
  • Werkt bijWSD als directeur Participatie
  • NaamClaudia de Leeuw,
  • Werkt bijWSD als directeur Innovatie en Projecten

Creatieve ideeën delen

“Sinds we samen met onze negen gemeenten zijn gestart met lokale plannen, zijn tal van vervolgstappen gezet, óók in 2022. Belangrijk was, is én blijft dat in alle lokale plannen een vertaling wordt gemaakt die aansluit bij de ambities van onze gemeenten en de strategische koers die WSD vaart. De aangestelde projectleiders werken nauw samen met de professionals binnen de gemeenten en WSD. Tal van creatieve ideeën zijn bedacht die het waard zijn om verder onderzocht te worden en – bij gebleken succes – uitbundig gedeeld worden met andere gemeenten. Zo plukken we er allemaal de vruchten van…

We zien dat processen vooral in gemeenten waar bottom-up wordt gewerkt snel kunnen gaan. Experts gaan letterlijk en figuurlijk vliegen als ze vanuit de praktijk plannen mogen bedenken en daarvoor zowel ruimte als budget krijgen om concreet aan de slag te gaan. De hoge instroom van inburgeraars in de Z-route en deelname aan Kwikstart, het nieuwe programma dat wordt aangeboden aan jongeren in de negen WSD-gemeenten, zijn goede voorbeelden en worden elders in dit jaarverslag uitgebreid belicht.

2022 maakte duidelijk dat veel gemeenten al regelmatig samen optrekken en bestuurders enthousiast bij elkaar in de keuken kijken. Het tegelijk oppakken van te veel ideeën en starten met nieuwe projecten is niet wenselijk. Er wordt veel gevraagd van de professionals binnen gemeenten en het moet allemaal wel maakbaar blijven. In onze ogen wordt meer succes geboekt als bewuste en gedragen keuzes worden gemaakt waardoor krachtige lokale plannen zijn ontstaan die energiek worden uitgewerkt.”

Krachten bundelen

“De Kenniskompanie zag onder leiding van een gedreven kwartiermaker het levenslicht in 2021 en heeft zich in 2022 doorontwikkeld tot een expertisecentrum dat de vorm van een community heeft waarin 150 professionals uit het sociaal domein elkaar regelmatig ontmoeten, inspireren en versterken. Niet onbelangrijk: binnen De Kenniskompanie bundelen ze hun krachten om samen invloed uit te oefenen op de landelijke lobby.

Onder de vlag van De Kenniskompanie zijn tal van activiteiten georganiseerd die bij hebben gedragen aan de onderlinge expertise. Denk bijvoorbeeld aan kennislunches in alle WSD-gemeenten, intervisie-sessies, koffiebijeenkomsten, webinars, kompanenoverleg, digitalisering en de pilot Blije Tuinen. Inspirerend was de lezing van hoogleraar Publiek Leiderschap, Gerda van Dijk. Zij maakte alle aanwezigen duidelijk dat het inrichten een community zoals De Kenniskompanie tijd en geduld vergt.”

Van kwartiermaker naar aanjager

“Inmiddels is een aantal actuele ontwikkelingen binnen De Kenniskompanie gebundeld en zal het WSD-bestuur begin 2023 alle streefdoelen evalueren. Een van de aanbevelingen die op tafel ligt is de aanstelling van een aanjager die – in navolging van de kwartiermaker – de regierol pakt en ook de komende jaren met alle community-leden voldoende draagvlak creëert voor de versterking van De Kenniskompanie. Het belang van gedeeld eigenaarschap en oog hebben voor nog onontgonnen ontwikkelpotentieel zijn uitdagingen die in 2023 opgepakt worden.

Samenwerken blijft het toverwoord omdat dit tot aantoonbaar mooie resultaten en deskundigheidsbevordering binnen de community leidt. Met het oog op de nabije toekomst hechten we veel waarde aan de inrichting van een digitaal platform waar alle inspirerende plannen en ideeën van De Kenniskompanie makkelijk vindbaar samengebracht worden.

Daarnaast leeft de wens voor de inrichting van een inspirerende werk- en ontmoetingsplek binnen de vernieuwde thuisbasis van WSD in Boxtel. Nog beter: alle professionals van De Kenniskompanie vliegen uit en ontmoeten elkaar op inspiratieplekken in Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught. Daar maken ze verbinding en komt de uitwerking van lokale plannen en ideeën van De Kenniskompanie tot volle wasdom.”

Nadine van de Griendt enthousiast over lokale plannen en kenniskompanie

  • NaamNadine van de Griendt
  • Woont inUden
  • Werkt bijDienst Dommelvallei als strategisch adviseur dienstverlening
  • BijzonderheidNadine stond mee aan de wieg van expertisecentrum De Kenniskompanie

Als strategisch adviseur dienstverlening en voorheen beleidsmedewerker Werk en Inkomen werkt Nadine van de Griendt al meer dan vijftien jaar nauw samen met WSD. Als professional bij de Dienst Dommelvallei beschouwt ze WSD als een belangrijke samenwerkingspartner die soms voelt als ‘een tweede huis’. “Op zoveel mogelijk momenten draag ik enthousiast uit dat het altijd waardevol is om met WSD samen te werken.”

De Dienst Dommelvallei bestaat sinds 1 januari 2014 en is de samenwerkingspartner van, voor en door gemeenten, overheidsinstanties en gemeenschappelijke regelingen. In de dienst bundelen de gemeenten Nuenen en Son en Breugel onder andere hun krachten voor de uitvoering van de Participatiewet.

Sinds WSD haar Koersplan heeft vastgesteld, is met alle negen gemeenten een lokaal plan opgesteld. “Veel meer dan voorheen worden in nauwe samenspraak met WSD projecten opgezet die inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen”, vertelt Nadine. “Beleidsmedewerkers Werk en Inkomen en trajectconsulenten van WSD gaan in een vaste teamsamenstelling gezamenlijk met de klant in gesprek om tot het juiste traject te komen.”

Samenwerking met WSD is altijd waardevol

Drie deelprojecten

In het lokaal plan van Nuenen en Son en Breugel zijn drie deelprojecten ondergebracht. Als eerste noemt Nadine ‘Aanzet’. Door werk brengen we in beeld wat er nodig is. De Aanzet-trajecten worden uitgevoerd op de werklocaties van WSD, zoals Het Goed en Post NL. “Aan de hand van een werkdiagnose brengen we in kaart wat iemand nodig heeft om de stap naar werk te zetten.”

In kringloopwarenhuis Het Goed in Nuenen is een tweede deelproject uitgerold. Nadine: “Het Goed zien we als een werklocatie waar niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn, maar WSD en de gemeente Nuenen een ruim aanbod aan participatie- en re-integratievoorzieningen kunnen bieden.

Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken met loonkostensubsidie, maar ook inwoners die een taalstage volgen, behoefte hebben aan beschut werk of zijn aangemeld voor OAD (Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding – red.).”

Het derde deelproject heet ‘Kansen’. “Volgens een vaste werkwijze leggen we binnen dit plan de focus op mensen die al langer dan vijf jaar een uitkering ontvangen en weinig opties op werk of participatie lijken te hebben”, vertelt Nadine. “Binnen ‘Kansen’ gaan we intensief in gesprek met de klant en verkennen we alle ontwikkelmogelijkheden. Hechte samenwerking tussen onze gemeenten en WSD werpt vruchten af.”

De Kenniskompanie

Als expertisecentrum en community biedt De Kenniskompanie meerwaarde aan de professionals die in de negen WSD-gemeenten werkzaam in het sociaal domein. Nadine stond in 2021 mee aan de wieg van De Kenniskompanie, die voorkomt dat in alle gemeenten hetzelfde wiel telkens opnieuw wordt uitgevonden. “Van meet af aan was ik een groot voorstander van dit expertisecentrum omdat het belangrijk is een community te hebben waar je kennis kunt halen en brengen.”

Ze vervolgt: “José Dankers heeft als kwartiermaker de kiem gelegd en De Kenniskompanie kleur gegeven. Nu is het aan ons om het expertisecentrum verder te ontwikkelen, elkaar blijvend te inspireren en onze doelgroep optimaal te ondersteunen.”

Krachten bundelen

Nadine geeft aan dat ze in Nuenen en Son en Breugel met WSD-collega Yvonne van Mil deelprojectleider is, zodat de krachten optimaal gebundeld worden. “Samen hebben we een kennissessie gehouden over OAD. Om extra verdieping te vinden nodigden we ook Wmo-consulenten en een werkbegeleider van Het Goed uit. Stuk voor stuk bevlogen mensen. Inspirerend!”