Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

Onbenut arbeidspotentieel

Edith Bakker, directeur Participatie, WSD: “De enorme krapte op de huidige arbeidsmarkt biedt op papier ontelbare kansen om te participeren en aan het werk te gaan. De praktijk is echter weerbarstig. Ondanks de grote vraag naar arbeid lukt het veel mensen nog niet om duurzaam aan de slag te gaan.

En daar komt WSD als innovatief mensontwikkelbedrijf in beeld. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen. Ik citeer graag uit onze missie die zegt dat wij niet kunnen én willen accepteren dat er mensen zijn die niet volwaardig kunnen participeren, enkel en alleen omdat ze een (arbeids)beperking hebben.”

  • NaamEdith Bakker
  • Werkt bijWSD als directeur Participatie

Ondernemend en innovatief

“Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt liet 2022 een groot onbenut arbeidspotentieel zien, ook in het werkgebied van onze negen WSD-gemeenten. Reden dus om de mouwen op te stropen en innovatief aan het werk te gaan om deze brede doelgroep te bereiken. Eerlijk is eerlijk, die doelgroep was met de invoering van de Participatiewet in 2015 wat uit beeld geraakt.

Dat had meerdere oorzaken, zoals de veranderende rolverdeling tussen gemeenten en het UWV en het ‘verdwijnen’ van Wajongers en SW’ers. Inmiddels hebben we als WSD goed in kaart gebracht wie tot de brede doelgroep behoren en zetten we met onze stakeholders alles op alles om deze mensen te bereiken. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op arbeid, ook als je niet zelfstandig op de arbeidsmarkt kunt functioneren.”

‘Kom keeten bij WSD!’

“Met onze negen gemeenten hebben we goede afspraken gemaakt om alle zogeheten nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden) in beeld te krijgen en te enthousiasmeren voor (de eerste stap naar) arbeid. Unaniem staan de gemeenten achter de brede benadering die we specifiek voor deze doelgroep hebben opgezet.

Ik ben trots op het initiatief ‘Kom keeten bij WSD!’ dat in 2022 is gelanceerd. Met ‘Kom keeten bij WSD!’ gaan we naar de mensen toe en laten we ze laagdrempelig kennismaken met de ontwikkelkansen die we te bieden hebben. Afgelopen jaar stond onze promotie-schaftkeet – de prikkelende campagnenaam verwijst hiernaar – bijvoorbeeld bij Het Goed-kringloopwarenhuizen. Maar je kon ook ‘keten’ op voorlichtingsbijeenkomsten waar we de handen ineen sloegen met woningcorporaties, welzijnsorganisaties, bibliotheken, huisartsen en fysiotherapeuten.”

Werkgeluk

“Markant is de pilot die WSD in 2022 samen met het UWV is gestart in Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en Meierijstad. Kees Brugmans, manager Trajecten bij WSD, stond aan de wieg van de proef voor mensen die al langere tijd gebruikmaken van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en hen gemakkelijker aan werk moet helpen. Begin november zijn we enthousiast aan de slag gegaan, onder meer met een socialmediacampagne.

Tijdens de pilot onderzoeken we of werken onder begeleiding van WSD de kansen op werk voor mensen met een WIA-uitkering vergroot. Sinds de komst van de Participatiewet waren er immers minder mogelijkheden om, al dan niet met begeleiding, weer aan het werk te gaan. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende financiële prikkels voor werkgevers waren of omdat er geen middelen waren om de uitkeringsgerechtigden via een sociaal ontwikkelbedrijf te laten werken.

Samen zien we kansen om mensen met een WIA-uitkering weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Werk heeft immers een positief effect op gezondheid en welbevinden; ik noem dat werkgeluk. De eerste mensen zijn inmiddels onder begeleiding aan de slag gegaan bij WSD, op een werkplek die ze aanspreekt.”

Vertrouwen

“Terugkijkend op 2022 zie ik dat WSD veel vertrouwen heeft gekregen van haar stakeholders. We kregen én krijgen ruimte om onze dienstverlening innovatief aan te bieden en dagen jonge professionals binnen onze organisatie uit met nieuwe initiatieven te komen. Durf groot te denken, is de boodschap die ik ze meegeef.

Natuurlijk kampten we met de naweeën van de coronapandemie. De crisis plaatste ons voor nieuwe uitdagingen, maar bood ook kansen. Binnen WSD was sprake van een geweldige onderlinge collegialiteit. De vrees dat de arbeidsmarkt zou instorten bleek bovendien ongegrond. Sterker nog, de huidige krapte biedt kansen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Als WSD staan we klaar om deze brede doelgroep op weg naar werk te ondersteunen. Elke dag!”