Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

Passende werkplekken in duurzaam werk

Marc Christiaens, directeur Werk & Ontwikkeling, WSD: “De arbeidsmarkt is continu in beweging. Sterker nog, veranderingen volgen elkaar in steeds rapper tempo op. Automatisering, digitalisering en robotisering zijn niet te stuiten ontwikkelingen die de arbeidsmarkt onomkeerbaar veranderen en vooral gevolgen hebben voor mensen die minder hoog zijn opgeleid. Het banenaanbod voor deze groep is de afgelopen twee decennia liefst 40 procent gedaald.

WSD volgt deze ontwikkelingen natuurlijk op de voet en, belangrijker nog, zoekt passende oplossingen voor haar medewerkers. Zij acteren immers op deze arbeidsmarkt en ervaren de gevolgen het meest. Waar vertrouwde werkplekken in de industrie of logistiek wegvallen of op termijn uit beeld raken, is het zaak nieuwe wegen te bewandelen op de krappe arbeidsmarkt. In onze optiek liggen de kansen voor het oprapen in duurzaam werk. Daarop richt WSD haar focus.”

  • NaamMarc Christiaens
  • Werkt bijWSD als directeur Werk & Ontwikkeling

Circulaire economie

“Duurzaam werk laat zich samenvatten door vier thema’s die we bij WSD met hoofdletters schrijven als we de toekomstige arbeidsmarkt voor onze medewerkers in kaart brengen: klimaat, milieu, energietransitie en voedselverspilling. Steeds meer ondernemingen, ook in de negen gemeenten waar WSD opereert, richten zich op de circulaire economie en hanteren maatschappelijk verantwoord ondernemen als standaard. Ze produceren duurzaam en bieden gastvrij emplooi aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Gelukkig vinden ondernemers en WSD elkaar steeds beter op dit terrein. Enerzijds omdat onze accountmanagers de markt verkennen en onze organisatie als een interessant alternatief in de schijnwerpers zetten, anderzijds omdat werkgevers zien dat wij de capaciteit kunnen bieden die op de eigen werkvloer (nog) niet voorhanden is. Om die reden wordt duurzaam werk nu al regelmatig uitbesteed en op een van de eigen WSD-locaties ingericht.”

Textielsorteercentra

“2022 liet zien dat WSD een toenemend aantal medewerkers kon plaatsen binnen bedrijven en organisaties die actief zijn in de circulaire economie. Stond de teller begin 2022 op 220, rond de jaarwisseling met 2023 werkten al 300 mensen bij een onderneming die circulair werkt. Het aantal medewerkers bij de textielsorteercentra in Schijndel (bestaand) en Boxtel (nieuw) groeide van 100 naar 130. Ook op milieustraten in Best, Sint-Oedenrode en Nuenen gingen meer mensen aan de slag. We plaatsen ook medewerkers bij de kringloopwarenhuizen van Het Goed.

Belangrijk: WSD wil dat haar medewerkers op de werkplek nadrukkelijk bijdragen aan de circulaire economie. Daarom volgen ze de training waardebepaling en zijn ze op milieustraten en in kringloopwinkels in staat om te beoordelen of aangeboden spullen geschikt zijn voor een tweede leven of vallen onder de noemer restafval. Dit alles met één doel: de afvalberg verkleinen en recycling of refurbishing stimuleren. Zo draagt iedereen, ook bij WSD, bij aan een schonere wereld en een beter klimaat.”