Jaarverslag  2022

De negen focuspunten van WSD

WSD is continu in ontwikkeling

Lokale plannen &
De Kenniskompanie

Lokale plannen en ideeën van De Kenniskompanie komen op inspiratieplekken tot volle wasdom.

Lees verder
'Het is belangrijk elkaars kennis te gebruiken en een community te hebben waar je kennis kunt halen en brengen'
Nadine van de Griendt

Fijne werkplek voor iedereen

Deze dikke voldoende stimuleert ons om vast te houden wat goed gaat.

Lees verder
'Ik ben ooit in het diepe gesprongen en voel me nu als een vis in het water'
Matthijs Suijk

Onbenut arbeidspotentieel

Ondanks de grote vraag naar arbeid lukt het veel mensen nog niet om duurzaam aan de slag te gaan.

Lees verder
'Dit is wel een baan die bij me past'
Suzanne Arts

Inburgering

In opdracht van onze negen gemeenten hebben we voor de Z-route een uitgebreid programma samengesteld waar veel belangstelling voor is.

Lees verder
'We bedenken leuke en uitdagende opdrachten die we ook buiten de klas kunnen doen'
Annemarie Straatsma

Kwikstart

Kwikstart stelt iedere jongere in staat een eigen unieke route richting arbeidsmarkt af te leggen. We bieden maatwerk.

Lees verder
'Als jongeren merken dat je er voor ze bent dan groeit hun vertrouwen'
Natasja Mettler

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

Gebruik makend van onze expertise lukt het OAD-deelnemers meer structuur en ritme te vinden en hun sociale vaardigheden te vergroten.

Lees verder
'Sinds ik voor OAD werk zijn mijn negatieve gedachten aan het oplossen'
Susan Hajer

Passende werkplekken in duurzaam werk

Kansen liggen voor het oprapen in duurzaam werk.

Lees verder
'We zijn hartstikke tevreden over Samer'
Dennis Jorissen – Plastic Recycling Company

Ontwikkelmogelijkheden

We onderzoeken continu of onze leerlijnen aansluiten bij onze medewerkers en passend zijn op de arbeidsmarkt.

Lees verder
'Ik moet me nog een beetje ontwikkelen maar daar geven ze me ook de tijd voor'
Rene Liebregts

Sturen op zelfsturing

Het voeren van gesprekken wordt dankzij sturen op zelfsturing leuker, beter en gemakkelijker.

Lees verder
'De intensiteit maakt de mastertraining sturen op zelfsturing tot een succes'
Anne Maas
1890
Gesubsidieerde banen
47
Personen uitstroom naar
een reguliere baan
102
Beschut werk
Alle cijfers 2022