Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Jongeren

Kim Hagens, trajectconsulent jongeren en projectleider WSD: “WSD Kwikstart is het jongerenlabel waarmee we in 2023 aan het werk zijn gegaan. Na de succesvolle start van een project in 2022 – compleet met kick-off festival Startfest – is WSD Kwikstart nu een vast onderdeel binnen onze dienstverlening. Meer nog dan een vorm van dienstverlening is WSD Kwikstart een community waar jongeren van 15 tot 27 jaar onder professionele begeleiding ontdekken, ontmoeten én ontwikkelen. Aan de hand van deze drie O’s bieden we met Kwikstart kansen aan jongeren die om welke reden dan ook moeite hebben met leren en/of werken. Alle lijntjes zijn kort.

Niet alleen de negen WSD-gemeenten verwijzen jongeren door naar WSD, ook met andere partners zitten we aan tafel. Denk aan jeugdwerkers, leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches. We treffen deze professionals ook onderweg, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden of banenmarkten op middelbare scholen en mbo’s.

Belangrijk is de komst van Sander van Eeuwijk, die dit jaar aan het werk is gegaan als jobcoach voor jongeren en beschikt over veel deskundigheid in de ondersteuning van 15 tot 27-jarigen.”

  • NaamKim Hagens
  • Werkt bijWSD als trajectconsultent jongeren en projectleider

Goede handvatten
“Jongeren binnen WSD Kwikstart vormen een wezenlijk onderdeel van de instoom. In 2023 ging het om 21 procent van de totale instroom. Het gaat niet alleen om jongeren die vroegtijdig van school gaan of uitvallen, maar ook schoolverlaters van het praktijkonderwijs en tieners die een praktijkgerichte stage zoeken. Wat opvalt: veel jongeren die door corona langdurig thuiszaten, komen pas dit jaar van de bank.

Het is een uitdaging om deze groep weer richting onderwijs, stageplek of arbeidsmarkt te begeleiden, maar met onze gereedschapskist bieden we goede handvatten. In gesprek met jongeren brengen we in kaart wat ze leuk vinden en welke stip ze aan de horizon willen zetten. Ze stellen zichzelf letterlijk de vraag: ‘Wat past bij mij?’.”

Vinger aan de pols
“Terugkijkend valt op dat WSD Kwikstart is geland. In december zijn 142 jongeren in dienstverband werkzaam bij WSD. Ze werken soms binnen onze muren, in andere gevallen zijn ze gedetacheerd. Bovenop deze groep begeleiden we momenteel twintig jongeren die stage lopen en tellen we zo’n tien diagnosetrajecten.

Wie binnen WSD aan de slag gaat, blijft voortdurend in beeld. We houden een vinger aan de pols, bijvoorbeeld door regelmatig te overleggen met werkleiders. Ook bieden we trainingen en workshops die passen binnen de drie O’s: ontdekken, ontmoeten én ontwikkelen.”

Kwikfest is een werkfestival waar jongeren ruiken, proeven en doen

Ruiken, proeven, doen
“Een van de hoogtepunten van 2023 was Kwikfest, een festival dat voortborduurde op het Startfest. Kwikfest is een werkfestival waar jongeren ruiken, proeven en doen. Alle leerlijnen van WSD waren vertegenwoordigd, zoals industrie, groen, catering en logistiek, maar ook kringloopwarenhuis Het Goed, het textielsorteercentrum en onze Woon Omgevingsploeg (WOP). Een aantal externe bedrijven was ook present en liet de mogelijkheden zien van werken in groen, bouw, thuiszorg en techniek. Kwikfest is laagdrempelig, soms ludiek en toont dat leren, werken en ontwikkelen leuk is. Wat te denken van een wedstrijdje ramen wassen bij de stand van De Schoonmaak Coöperatie? Op 11 april 2024 is de volgende editie, opnieuw bij activiteitenboerderij ’t Dommeltje in Boxtel. Kwikfest is een blijvertje.”

Piekfijn in orde
“Eerlijk is eerlijk, ik vind jongeren een hele leuke doelgroep. Hun ontwikkeling is indrukwekkend, ik geniet elke keer weer als ik iemand zie opbloeien. Als je de glimlach ziet van een jongere die een heftruckcertificaat heeft behaald, dan schiet me maar één woord te binnen: onbetaalbaar.”

  • NaamYannick van Asfeldt
  • Werkt bijWSD via kwikstart
Van isolement naar succes via Kwikstart

Dit artikel beschrijft het inspirerende verhaal van Yannick van Asfeldt, van sociaal isolement naar herwonnen zelfvertrouwen en een veelbelovende toekomst via Kwikstart, het jongerenlabel van WSD. Het benadrukt het belang van hulp zoeken en het nemen van kleine stapjes om uit een isolement te komen.

Yannick zat een paar jaar geleden in een lastige situatie. Hij had geen werk of school en voelde zich angstig, waardoor hij nauwelijks zijn huis verliet. Het overlijden van zijn vader 6 jaar geleden viel hem zwaar. De coronapandemie deed hem de ogen openen. Hij zag mensen worstelen met hun isolement, iets wat voor hem al jarenlang een probleem was.

Eenzaamheid en angst
Voor drie jaar leefde Yannick geïsoleerd. Hij had weinig sociaal contact en worstelde met zijn angsten. Hij kon geen opleiding volgen of werk vinden. Zijn sociale angsten hielden hem gevangen. “Ik stond ’s middags op, en na mijn ontbijt ging ik TV kijken of gamen totdat mijn moeder thuiskwam. In de avond kwam er soms iemand langs, maar mijn vrienden worstelden ook vaak met problemen, waardoor we in een negatieve spiraal terecht kwamen.”

Een nieuwe start via Kwikstart, het jongerenlabel van WSD
Toen Yannick 22 was, vroeg hij een bijstandsuitkering aan. “Mijn moeder zei dat het zo niet langer kon doorgaan, en ik wilde ook graag een financiële bijdrage leveren aan het huishouden. Ik werd door de gemeente doorverwezen naar Kwikstart.” Hier kreeg hij de kans om te werken en te groeien. Door zijn ervaringen bij WSD bloeide hij weer op . Hij ontdekte via de woonomgevingsploeg (WOP) dat hij werk in de groensector leuk vond en het gaf hem de gelegenheid om zijn zelfvertrouwen terug te winnen.

Het belang van hulp zoeken
Yannick benadrukt het belang van professionele therapie en het zoeken van hulp in tijden van isolement. De combinatie van werk bij WSD en therapie heeft hem geholpen om geleidelijk uit zijn schulp te kruipen en herstel te bereiken. “Bij WSD kwam ik weer een beetje terug in een kleine samenleving, de vaste werktijden en de aanspraak met collega’s zorgde voor een ommekeer.”

Een stralende toekomst
Nu Yannick bijna klaar is met zijn traject via Kwikstart bij WSD, is hij vastberaden om een carrière op te bouwen in de boomverzorging. Hij heeft een werkgever gevonden waar hij een BBL-opleiding wil volgen en zich specialiseren in dit vakgebied. Zijn verhaal is een inspiratie voor iedereen die worstelt met sociaal isolement en laat zien dat er altijd hoop is op een betere toekomst.