Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Werving brede doelgroep

Claudia de Leeuw, directeur Innovatie & Projecten, WSD: “De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt biedt op papier ontelbare kansen om te participeren en aan het werk te gaan. De praktijk is echter weerbarstig en lukt het veel mensen nog niet om duurzaam aan de slag te gaan. Daar komt WSD als innovatief mensontwikkelbedrijf in beeld. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen volwaardig en naar vermogen kan meedoen.”

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt liet ook 2023 een groot onbenut arbeidspotentieel zien. Reden dus voor WSD om de mouwen te blijven opstropen om deze brede doelgroep te bereiken. We hebben in kaart gebracht wie tot de brede doelgroep behoren en zetten met onze stakeholders alles op alles om deze mensen te bereiken omdat iedereen recht heeft op arbeid, ook als je dat zelfstandig niet direct lukt.”

  • NaamClaudia de Leeuw
  • Werkt bijWSD als directeur Innovatie & Projecten

Campagne
“Versterking en verandering van ons imago. Dat is de onderliggende gedachte van de campagne ‘Werving brede doelgroep’ die in 2023 is uitgerold. In onze zoektocht naar onbenut arbeidspotentieel willen we als WSD laten zien dat we écht meer doen dan alleen maar de groenvoorziening. Want dat is jammer genoeg nog steeds een beeld dat de naam WSD oproept.

Natuurlijk is Groen geen onbelangrijke pijler. Los van het feit dat veel medewerkers emplooi vinden binnen deze mooie werkleerlijn, draagt deze nadrukkelijk bij aan een plezierige woon- en leefomgeving en de biodiversiteit. Leuk in dit verband is dat we samen met andere partners het project Groenmakers hebben uitgerold. Elders in dit jaarverslag leest u er meer over.”

Kom keeten met WSD!
“WSD is meer dan groen, veel meer! Daarom is in 2023 een campagne gelanceerd waarbij onze professionals enthousiast de boer op zijn gegaan om te laten zien wat we voor inwoners op zoek naar werk kunnen betekenen. Een enigszins ludieke maar bovenal succesvolle actie was ‘Kom keeten met WSD!’ waarbij we een schaftkeet plaatsten op markten en braderieën in onze gemeenten, maar ook een tijdelijke standplaats kozen bij de kringloopwarenhuizen van Het Goed. Natuurlijk hebben we onze boodschap ook verkondigd in een campagne in lokale huis-aan-huisbladen. De aanloop was verrassend groot en heeft een flink aantal mensen aan werk geholpen.

Terugkijkend: ‘Werving brede doelgroep’ was een succes en heeft ons beter zichtbaar gemaakt. In 2023 hebben we dankzij deze campagne liefst vijftig nieuwe medewerkers begroet. Een deel daarvan is zelfs alweer uitgestroomd naar regulier werk, dus het resultaat mag zeker gezien worden. Meer dan ooit zijn we erin geslaagd om te laten zien dat WSD zoveel meer is en werk biedt in heel veel sectoren, variërend van productie en industrie tot catering en schoonmaak.”

Bestaanszekerheid
“Wat velen (nog) niet weten is dat we nauw verwant zijn aan de kringloopwarenhuizen van Het Goed en De Schoonmaak Coöperatie. Ook daar kunnen we medewerkers aan een leuke baan helpen.  Op een ander vlak zijn we trouwens ook aan het werk gegaan met ons verhaal. Om WSD als werkgever van professionals op de kaart te zetten, hebben we veel energie gestoken in de ‘branding’ van onze naam. Meeloopdagen voor professionals waren drukbezocht.

Het succes van de campagne ‘Werving brede doelgroep’ werpt zijn schaduw vooruit naar 2024. Dan blijven we werven om zoveel mogelijk onbenut arbeidspotentieel bij WSD een leuke baan te bieden. Werk is immers zoveel meer dan werk alleen. Het draagt bij aan iemands welbevinden en zorgt bovendien voor bestaanszekerheid. Onze doelen hebben we – ambitieus als we bij WSD zijn – bijgesteld. In 2024 hopen we geen vijftig maar honderd nieuwe medewerkers te begroeten.”

  • NaamPeter Hazelzet
  • Werkt bijWSD als medewerker personenvoer

Peter Hazelzet, medewerker personenvervoer, WSD: “Ondersteun me bij het vinden van passend betaald werk! Dat was de noodkreet die ik in mei 2023 tijdens een keukentafelgesprek met twee medewerkers van Loket Wegwijs in Boxtel heb door laten klinken. Ik zat op dat moment al een tijdje in de WW. Sterker nog, ik zag de einddatum van de werkloosheidsuitkering naderen en vreesde in de bijstand te komen. Ik zag het te koop-bord al in de voortuin van mijn huis staan…”

Autismestoornis
“Ik heb een veertigjarige loopbaan achter de rug als technisch inkoper. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd en bij vijftien werkgevers gewerkt. Dat mijn gemiddelde diensttijd amper drie jaar bedroeg, bleek bij een aantal dienstverbanden achteraf terug te voeren op een stoornis in het autistisch spectrum. Die is pas op latere leeftijd gediagnosticeerd. Op dat moment, in april 2019, zat ik al vijf maanden thuis nadat mijn arbeidscontract onaangenaam was beëindigd.

Tijdens de ruim twee jaar durende behandeling bij het Autismepunt werd me duidelijk waardoor onbegrip en irritatie konden ontstaan bij anderen, die denken of zich gedragen op een manier die door de samenleving als ‘normaal’ beschouwd wordt. Mij werd geleerd hoe ik op een passende manier effectief kon communiceren.”

Complexe zoektocht
“Na de beëindiging van mijn laatste arbeidscontract ben ik verwikkeld geraakt in een complexe zoektocht in een woud van wetten en regels. Omdat ik volgens instanties geen recht zou hebben op WW, zag ik me genoodzaakt allerlei baantjes aan te nemen. Maandenlang werkte ik als krantenbezorger en postbesteller. Het voordeel daarvan was dat ik op den duur wél in aanmerking kwam voor een WW-uitkering.

Intussen werd ik begeleid door deskundigen van het Autismepunt en werd een traject gestart dat moest leiden naar een passende en zinvolle werkplek. Bij dit traject heb ik naast professionals ook mijn partner, kinderen en potentiële werkgevers nauw betrokken, dat voelde goed. Uitkeringsinstantie UWV gaf eind 2022 een banenindicatie af waarin werd vastgesteld in hoeverre ik geschikt was om – rekening houdend met mijn stoornis – arbeid kon verrichten.”

Blij met de hervonden structuur die rust en regelmaat geeft

Met de ketting rammelen
“Instanties als het UWV en de gemeente bleken wet- en regelgeving nogal eens verschillend te interpreteren. Verantwoordelijkheden werden te makkelijk afgeschoven, zo merkten mijn jobcoach van Autismepunt en ik voortdurend. Het was de afgelopen twee jaren dus zaak om regelmatig met de ketting te rammelen om hen in actie te laten komen. Uiteindelijk schoof ik in november 2023 samen met mijn jobcoach voor het eerst aan tafel bij WSD waarna het balletje ineens zeer supersnel ging rollen. Na nog eens twee gesprekken werd eind december de knoop doorgehakt en ben ik met toestemming van het UWV op proef geplaatst bij de afdeling personenvervoer.”

Leuke gesprekken
“Op dit moment werk ik wekelijks 28 uur. ’s Morgens haal medewerkers op en breng ik ze naar hun werkplek in Boxtel, Vught of Schijndel, ’s middags breng ik ze weer naar huis. Het zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij WSD een fijne werkplek vinden. Ik vervoer ook nieuwe Nederlanders die deelnemen aan taallessen of -stages bij WSD. Met hen voer ik onderweg leuke gesprekken. Bovendien draag ik zo ook een steentje bij aan hun taalontwikkeling. Ik vind het fijn dat ik na een lange periode weer kan werken en mezelf dienstbaar maak. Ik hoop dat te blijven doen totdat ik de AOW-gerechtigde leeftijd bereik. Of ik er daarna mee ophoud? Zeker niet!

Via de organisatie die het WSD-vervoer coördineert, ga ik een opleiding volgen en wil ik een taxipas behalen. Dat stelt me in staat om als AOW’er te blijven werken en bijvoorbeeld kinderen te vervoeren die naar het speciaal onderwijs gaan.

Mijn krantenwijk heb ik opgezegd. Ik ben blij met de hervonden structuur die rust en regelmaat geeft. Bovendien ben ik verlost van al die onderbroken nachten en is er voldoende energie om leuke dingen te doen, zoals recreatief volleyballen en het theater bezoeken.”