Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

1924 Gesubsidieerde banen

Eind 2023 waren er 1924 personen vanuit een gesubsidieerde baan aan het werk bij WSD. Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de overheid een deel van de loonkosten vergoedt.

122 Beschut werk

Eind 2023 hadden 122 personen een werkplek bij WSD via de voorziening Beschut werk. Beschut werk is voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving, onder aangepaste omstandigheden.

132 Personen gestart bij WSD

In 2023 zijn 132 personen aangemeld voor de basisdienstverlening: werken met loonkostensubsidie of beschut werken.

61 Personen uitstroom naar
een reguliere baan

In 2023 zijn 61 personen van een dienstverband bij WSD uitgestroomd naar regulier werk. Zij hebben een dienstverband bij een bedrijf of organisatie in de regio. Afhankelijk van de capaciteiten van de medewerker kan deze werkgever nog wel aanspraak maken op subsidie voor deze persoon.

597 Actieve relaties

WSD heeft 597 actieve relaties in de regio. Zij bieden werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf. Of zij besteden werk uit aan WSD voor de mensen die binnen de infrastructuur van WSD werken.

7,5 Klanttevredenheid

De actieve relaties gaven WSD een 7,5 voor haar dienstverlening. In 2024 meten we dit opnieuw.

7,8 Medewerkerstevredenheid

Gemiddeld eens per drie jaar voeren we een onderzoek uit naar de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. In het laatste onderzoek gaven medewerkers WSD een 7,8. In 2024 voeren we een nieuw onderzoek uit.