Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Lokale plannen en samenwerkingen in de regio

Edith Bakker, directeur Participatie, en Claudia de Leeuw, directeur Innovatie & Projecten, WSD: “Al meer dan 65 jaar zet WSD zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we vandaag de dag in opdracht van onze negen gemeenten, maar ook andere ketenpartners in het sociaal domein. Ons gezamenlijk doel is inwoners een werkplek bieden omdat werk de allerbeste manier is om bestaanszekerheid te hebben.”

  • NaamEdith Bakker
  • Werkt bijWSD als directeur Participatie
  • NaamClaudia de Leeuw
  • Werkt bijWSD als directeur Innovatie & Projecten

Inspirerende plannen
“Onze negen gemeenten – Best, Boxtel, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel en Vught – werken al enige tijd aan hun eigen lokale plannen. Daarin geven ze elk op hun eigen wijze invulling aan de koers en de missie van WSD en worden inspirerende plannen bedacht die bijdragen aan het ultieme doel: inwoners ontwikkelen en begeleiden naar werk. In 2023 hebben de meeste gemeenten de implementatie van de lokale plannen afgerond; begin 2024 gaan we uitgebreid evalueren.

Het belang van gedegen lokale plannen mag niet onderschat worden. Doordat elke gemeente beschikt over een lokaal plan waarin zowel koers als missie van WSD zijn verankerd, borgen we dat we ons samen inspannen en verantwoordelijkheid voelen voor onze inwoners. Lokale plannen doen meer. Door samen met gemeenten op te trekken geven we aan dat we alles wat WSD sinds de oprichting heeft bereikt koesteren. De alles overkoepelende boodschap: we staan klaar voor WSD en haar bijzondere groep medewerkers, in goede én spannende tijden.”

Veilige haven
“Zeker in een tijd waarin de samenleving zoveel complexer is geworden, is het belangrijk dat gemeenten en WSD een veilige haven bieden en we mensen ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen om te zien waar hun talenten het beste tot hun recht komen. Dat kan met lokale plannen, maar ook door op steeds meer fronten verbinding in de regio te zoeken. Hechtere samenwerking met ketenpartners, zoals werkgevers en werkgeversorganisaties, UWV en onderwijsinstellingen maar ook een netwerkorganisatie als Aantwerk en De Kenniskompanie draagt bovendien bij aan meer efficiëntie.

Samen werken in het sociaal domein betekent dat we een structuur neerzetten waarvan de inwoners de vruchten plukken. Onder regie van gemeenten, onze opdrachtgevers, bundelen we de krachten met onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, GGD’s en GGZ’s met als doel de inwoner beter te ondersteunen waarbij ontwikkeling en werk natuurlijk met de hoofdletters O en W wordt geschreven. Want dat is wat WSD doet, krachtiger dan ooit: ontwikkelen en werk bieden.”

Samenwerking
“In 2023 zijn zoveel mooie en belangrijke stappen gezet op het gebied van samenwerking. Een bijzonder voorbeeld is de contractueel vastgelegde samenwerking van WSD met het Baanderherencollege in Boxtel, waarmee we praktisch geschoolde jongeren willen bereiken die bij WSD een volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Praktisch geschoolde jongeren vormen met inburgeraars sowieso een steeds belangrijkere doelgroep voor WSD. Op dit moment zijn het deze groepen die aanzienlijk vertegenwoordigd zijn in de instroom.”

  • NaamCherif Sakho
  • Werkt bijOsperon als intercultureel ambulant begeleider
  • NaamMarieke van Sambeek
  • Werkt bijOsperon als leidinggevende

Samenwerking in het sociaal domein

Marieke van Sambeek, leidinggevende, en Cherif Sakho, intercultureel ambulant begeleider, Osperon: “Osperon bestaat sinds 2006 en is een instelling voor interculturele en psychosociale hulpverlening. Oprichter is tropenarts Jan Persoon, die lange tijd in Ghana en Liberia werkte en zich terug in Nederland omschoolde tot psychiater. Door zijn achtergrond heeft hij Osperon opgezet voor de ondersteuning en begeleiding van getraumatiseerde niet-Westerse cliënten.”

‘Osperon is de tolk tussen twee culturen’

Grote stap
“Als hulpverleningsorganisatie onderhouden we nauwe banden met sociaal ontwikkelbedrijven zoals WSD waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontdekken en leren hoe ze weer aan het werk kunnen gaan. Voor niet-Westerse cliënten is de stap naar werk nog groter omdat ze door hun achtergrond onbekend zijn onze complexe samenleving en niet of onvoldoende beschikken over werknemersvaardigheden die in Nederland gebruikelijk of gewenst zijn.

Cliënten worden bij ons aangemeld via de gemeente. Samen gaan we op zoek naar een aanpak die werkt. Dat kan dagbesteding in ons eigen atelier in ’s-Hertogenbosch zijn of begeleiding op de werkvloer. Onze lijnen met WSD zijn gelukkig kort waardoor we vlot kunnen schakelen en samen met een werkbegeleider of jobcoach én de cliënt aan tafel schuiven. Het uiteindelijke doel is dat we mensen motiveren, stimuleren en in hun kracht zetten.

Om de lijnen met WSD strak te houden, hadden we in 2023 regelmatig contact met trajectconsulenten, werkbegeleiders en jobcoaches. Zo wisselen we kennis en ervaring uit en zijn we goed op de hoogte van het wel en wee van onze gezamenlijke cliënten.”

Cultuursensitieve aanpak
“Osperon heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie waar ook jeugd- en opvoedondersteuning belangrijk is. Onze ambulant begeleiders gaan intensief met cliënten aan de slag om vanuit hun eigen wensen en behoeften te kijken wat nodig is. Dat doen we op de werkvloer, maar ook thuis. Belangrijk is bovendien dat het sociaal netwerk erbij betrokken wordt.

Onze aanpak is cultuursensitief; we houden rekening houden met iemands achtergronden en leven ons in in de thuissituatie. Simpel gezegd: we doen onze schoenen uit als we op de koffie gaan, we eten een hapje mee als we worden uitgenodigd, we verdiepen ons in de culturele waarden en normen van het land van herkomst.”

Tijd en ruimte
“De aanpak van Osperon is die van een tolk tussen twee culturen. Aan de ene kant vertalen we iemands achtergronden richting organisaties zoals WSD, aan de andere kant vertalen we de werking van onze complexe samenleving richting onze cliënten. Daarbij geven we aan dat iemand met een niet-Westerse achtergrond tijd en ruimte nodig heeft om hieraan te wennen. We houden rekening met heftige of traumatische gebeurtenissen. Die kunnen diepe wonden slaan waardoor verdere behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor mensen met een posttraumatisch stresssyndroom.

Zelf vinden we dat we het allermooiste beroep van de wereld hebben. We werken met een grote diversiteit aan culturen en zien de wereld letterlijk en figuurlijk naar ons toekomen. Niets is zo mooi als thuiszitten participeren wordt. Dan hebben we ons doel bereikt.”