Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Sturen op zelfsturing

Ingeborg de Kort, manager Werkacademie en lid van de stuurgroep Sturen op Zelfsturing, WSD: “Maatwerk en doorontwikkeling. Deze twee begrippen zijn kenmerkend voor Sturen op Zelfsturing in 2023. De gespreksmethodiek – sinds 2019 de professionele standaard binnen WSD – motiveert én stimuleert mensen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun ontwikkeling. Uitgangspunt is dat mensen zelf aan het roer staan.”

  • NaamIngeborg de Kort
  • Werkt bijWSD als manager Werkacedemie en lid van de stuurgroep Sturen op Zelfsturing

Maatwerk
“Waar Sturen op Zelfsturing een uniforme methodiek is, zijn we trainingen, workshops en masterclasses steeds meer een eigen karakter aan het geven. Ze sluiten daardoor nog beter aan bij de deelnemers. Ik ben trots op onze trainers die het aanbod binnen WSD zodanig inkleuren dat maatwerk we maatwerk bieden en elke training of workshop aansluit bij de belevingswereld van alle deelnemers. Sturen op Zelfsturing beleeft hierdoor een continue doorontwikkeling.

Steeds meer zoeken onze trainers aansluiting bij de praktijk waardoor het voor elke deelnemer – professional én medewerker – leuk en leerzaam is om mee te doen aan een van de trainingen, workshops of masterclasses. Eind 2023 hebben we onder deelnemers meerdere interviews en evaluaties gehouden en feedback verzameld, zodat we in 2024 nog meer praktijkgericht maatwerk kunnen bieden. Mooie bijvangst: collega’s leren elkaar tijdens workshops en trainingen beter kennen, wisselen volop ervaringen uit en voelen zich verbonden met WSD.”

Verdieping
“Sturen op Zelfsturing wordt aangestuurd door een stuurgroep die ook bestaat uit Marjanne Wassink, Judith Robben en Nathalie den Hertog. Het zijn onze trainers die verder inhoud geven aan het aanbod, dat uiteenvalt in drie onderdelen: de basistrainingen, de workshops en de masterclasses. De basistrainingen en masterclasses omvatten respectievelijk zes dagdelen en zes dagen en worden in een tijdsbestek van zes weken afgerond.

De kracht van alle binnen WSD ontwikkelde workshops schuilt in de verdieping. Professionals en medewerkers die de basistraining of de masterclass hebben afgerond, kunnen hun kennis scherp houden door aan te sluiten bij een van de workshops. Het streven is dat iedereen twee dagdelen aan workshops per jaar volgt. Populair zijn ‘Beroepshouding’ en ‘The Game’. In die laatste workshop oefenen deelnemers op speelse en ludieke wijze met Sturen op Zelfsturing. Samen met collega’s proberen ze in een escaperoomsituatie een medewerker te begeleiden van intake tot detachering of plaatsing bij een reguliere werkgever.

Even wat mooie cijfers over de betekenis van Sturen op Zelfsturing. In 2023 hebben 24 medewerkers deelgenomen aan twee basistrainingen. In vier masterclasses verwelkomden we 31 deelnemers. Niet minder dan 107 medewerkers deden mee aan één of meer workshops.”

Enthousiast
“De meerwaarde van Sturen op Zelfsturing is dat deelnemers een positieve beroepshouding hebben, betrokken zijn bij de koers die WSD vaart en bovendien autonomie ervaren in hun werk. Bijzonder is dat de gespreksmethodiek sinds 2023 ook buiten WSD in het oog springt. Klant- en casemanagers van onze negen gemeenten komen er regelmatig mee in aanmerking als ze aan tafel zitten met onze trajectconsulenten.

Ze zijn niet alleen enthousiast over de efficiëntie waarmee gesprekken worden gevoerd, maar zien het ook als een meerwaarde dat ze volgens deze professionele standaard gehouden worden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Meierijstad voor haar medewerkers een basistraining heeft georganiseerd, die op locatie is verzorgd door een WSD-trainer. Daarop is enthousiast gereageerd en is de gemeente met WSD in gesprek gegaan om te bekijken of ook vervolgtrainingen of masterclasses Sturen op Zelfsturing aangeboden kunnen worden.”

  • NaamRené Ligthart
  • Werkt bijWSD als werkbegeleider

René Ligthart, werkbegeleider WSD: “Wie denkt dat het volgen van de masteropleiding Sturen op Zelfsturing bij WSD saai en bureaucratisch is, heeft het mis. Op de trainingsdagen die ik met andere werkbegeleiders heb gevolgd, heb ik veel geleerd en bovendien genoten van de verschillende interactieve manieren waarop de trainer de methodiek voorgeschotelde. Juist door allerlei praktijksituaties te simuleren, leerden we gesprekstechnieken die dagelijks van pas komen.”

Leidinggeven en begeleiden van medewerkers gaan hand in hand

Hand in hand
“Ik werk nu drie jaar bij WSD. Daarvoor werkte onder meer op het eiland Sint-Maarten en was ik bijna 25 jaar als voorman en uitvoerder werkzaam in het groenbeheer bij een grote GGZ-instelling. Berlicum en Middelronde vormen mijn werkgebied, daarom vind je mijn bureau in het WSD-kantoor dat is ondergebracht in de brandweerkazerne van Berlicum. Daar voeren we overleg en vind je het materieel waarmee we elke dag op pad gaan. Van schoffel tot tractor…

Als werkbegeleider ben je eerst en vooral leidinggevende en stuur je collega’s aan die eenvoudige werkzaamheden in het groen verrichten. Denk aan blad ruimen, schoffelen en kleinschalig snoeiwerk. Heel belangrijk: als werkbegeleider ga je óók zelf aan de slag en neem je hark, schoffel en bezem ter hand. Leiding geven en begeleiden van medewerkers gaan dus hand in hand. Natuurlijk staat voorop dat het WSD-groenonderhoud volgens planning plaatsvindt. Maar het is ook belangrijk dat de collega’s goed begeleid en ondersteund worden. Daar ligt een belangrijke taak.”

Collegiaal
“De ruime werkervaring die ik heb opgedaan binnen de GGz-instelling komt elke dag van pas. Ik kan goed omgaan met mensen die soms een extra ruggensteuntje nodig hebben. Mijn uitgangspunt is altijd dat ik collegiaal met iedereen omga. Ik vind het belangrijk dat collega’s mij een aardige vent vinden, al is ook duidelijk dat ik leiding geef en de lijntjes uitstippel. Ik heb aandacht voor het wel en wee van mijn medewerkers. Ik voel me betrokken en biedt een luisterend oor als dat nodig is.

Dankzij de mastertraining Sturen op Zelfsturing lukt het voeren van gesprekken met medewerkers nog beter. Ik heb meer handvatten om collega’s te motiveren en leer ze zelf ontdekken hoe ze meer uit hun werk kunnen halen of hoe ze een oplossing voor een bepaald probleem kunnen vinden. Dat gaat trouwens heel organisch omdat ik het fijn vind om met mensen te praten en ze waar nodig te begeleiden.”

Betrokken
“Laatst heb ik een medewerker geholpen bij de aanschaf van een fiets omdat die nodig is voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Via WSD is het mogelijk om mee te doen aan een fietsenplan en ik heb hierbij ondersteuning geboden omdat zo’n regeling best ingewikkeld is. Collega’s die begeleid wonen bezoek ik soms thuis; als het even kan praat ik ook met hun begeleiders zodat ik me kan inleven in hun thuissituatie.

Ook leuk: een taalstagiaire uit Eritrea leert tijdens het groenwerk in Berlicum heel veel Nederlandse woorden en zinnen. Inmiddels doen alle collega’s mee om deze enthousiaste jongen te ondersteunen bij zijn inburgering en lonkt een klein dienstverband. Dat gaat spelenderwijs, zonder dat ik als werkbegeleider op tafel moet slaan. Een goed gesprek is voldoende om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.”