Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Verbouwing

René Overman, facilitair manager WSD: “Een logistieke uitdaging. Zo zou ik de verbouwing van ons hoofdgebouw aan de Schouwrooij 20 in Boxtel willen omschrijven. Tijdens de renovatie moest de spreekwoordelijke winkel open blijven en dat vergde soms veel van de organisatie. Terugkijkend durf ik te stellen dat kwaliteit is geleverd. Dat de verbouwing door onvoorziene omstandigheden iets langer heeft geduurd dan gepland, is iedereen over twee jaar vergeten.”

  • NaamRené Overman
  • Werkt bijWSD als facilitair manager

Huisvestingsonderzoek
“De kiem voor de verbouwing van ons hoofdgebouw is gelegd in 2019. Toen zijn we gestart met een onderzoek naar de toekomstige huisvesting van WSD. Naast renovatie is ook gekeken naar volledige nieuwbouw op de bestaande locatie en zelfs verhuizing; alle opties lagen op tafel. Uiteindelijk is gekozen voor een duurzame verbouwing van het pand dat in 1986 door WSD in gebruik is genomen en door de jaren heen is uitgebreid.

Het startschot voor de fasegewijze verbouwing klonk in het voorjaar van 2022, de oplevering vond plaats in september 2023. Omdat we daarna nog wat losse eindjes moesten afwerken, zou je kunnen zeggen dat de verbouwing het hele kalenderjaar zichtbaar was. En gevolgen had voor onze medewerkers…

Sommige afdelingen werden intern verplaatst, andere verhuisden tijdelijk naar een huurlocatie in de omgeving. Zo realiseerden we prikkelarme werkplekken in een nabijgelegen pand en verhuisde een deel van de trainingen en taallessen naar De Baanderije. Inderdaad, het pand aan de Parallelweg Zuid waar WSD tot 1986 gehuisvest was.”

Metamorfose
“Een verbouwing brengt altijd hinder met zich mee. Meer dan eens was inschikken het devies; als er gesloopt en getimmerd werd, leverde dat soms geluidsoverlast op. Maar door goed te communiceren en de renovatie in duidelijke fases uit te voeren, lukte het om vleugel voor vleugel om te vormen tot een moderne kantoor- en productie-omgeving.

Daarvoor heeft de aannemer alle registers opengetrokken. Je zou kunnen zeggen dat alleen het skelet van ons hoofdgebouw overeind is gebleven. Muren, kozijnen en dak zijn blijven staan, de rest is gestript. Bijzonder vind ik dat we ook tijdens de verbouwing hebben bijgestuurd. Zo is de indeling van de kantoren door voortschrijdend inzicht aangepast en beschikken onze medewerkers over nog fijnere werkplekken. Het resultaat mag er zijn en ik ben supertrots op het resultaat. Nog mooier: we zijn binnen ons budget gebleven.”

Duurzaamheid
“Een belangrijk aspect van de verbouwing was duurzaamheid. WSD heeft dat begrip hoog in het vaandel en dat zie je op veel fronten terug in ons hoofdgebouw. Dat was trouwens door eerdere aanpassingen al uitermate zuinig en droeg energielabel A. De grootste investering was de installatie van warmtepompen inclusief warmte- en koudeopslag. Daarmee besparen we 70 tot 80 procent op ons gasverbruik.

Verder is dubbele beglazing vervangen door HR++ glas en zijn alle wanden extra geïsoleerd. Ledverlichting vind je overal en het hemelwater dat op de hogere delen van ons pand valt, wordt afgevoerd naar sloten in de omgeving.

Ruim vierhonderd zonnepanelen zorgen voor extra energieopwekking. De luchtcirculatie is gemoderniseerd en voorzien van warmte-terugwininstallaties.

Wie het prachtige eindresultaat van de verbouwing wil zien, is welkom op de Open Deurendag die zaterdag 20 april 2024 wordt gehouden. We zijn dan trouwens nog niet helemaal klaar. Ons tweede pand aan de Schouwrooij 22 wordt nog verduurzaamd. Bouwvakkers, schilders en installateurs blijven dus nog even aankloppen bij WSD.”

  • NaamLeon van Rooij en Elonka Huisman
  • Werkt bijWSD als teamleider en assistent-teamleider

Leon van Rooij, teamleider WSD, en Elonka Huisman, assistent-teamleider, WSD Productie intern: “Er is best veel gebeurd hier. Met dat eufemisme blikken we terug op de verbouwing waarmee we in 2023 op de werkvloer nadrukkelijk te maken hebben gehad en waarvan de gevolgen ook in 2024 invloed zullen hebben op het welbevinden van onze medewerkers. Geen dag was hetzelfde, vaak hebben we ad hoc keuzes moeten maken om de productie-omgeving zo rustig en vertrouwd mogelijk te houden.

 

Dat we daarin geslaagd zijn, is een prestatie van formaat. Vol overtuiging geven we alle credits aan onze productiemedewerkers, werkbegeleiders en eerste medewerkers die er met toewijding en improvisatietalent voor gezorgd hebben dat iedereen zo goed mogelijk kon functioneren. Een verbouwing heeft altijd impact, voor onze medewerkers zijn de gevolgen nóg groter. Ogenschijnlijk kleine werkzaamheden of minimale veranderingen in het dagritme kunnen grote gevolgen hebben.”

Prikkelarm werken
“De verbouwing was in 2023 altijd dichtbij. In en om de productiehallen werden tal van bouwkundige aanpassingen doorgevoerd. De technische dienst verhuisde, meerdere kantoren verdwenen en overal werd de vloer vernieuwd en kregen muren een likje verf. Vooral voor medewerkers die prikkelarm werken, was de verbouwing soms een kwelling. Het leidde tot meer ziekteverzuim. Anderen vonden het lastig om op hun vertrouwde werkplek het juiste ritme te vinden.

Juist voor medewerkers die gebaat zijn bij prikkelarm werken, heeft WSD een tijdelijke oplossing gevonden. Aan de Mijlstraat werd een bedrijfsruimte gehuurd waar per dagdeel zo’n zestig medewerkers aan de slag gingen en geen hinder ondervonden van de werkzaamheden. Besef dat verhuizen naar een andere werkplek, buiten het vertrouwde WSD-gebouw, ook impact heeft.”

Zuinig op onze mensen
“Het is knap dat onze afdeling erin geslaagd is te blijven draaien, ondanks alle onrust die de verbouwing heeft veroorzaakt. Terugkijkend denken we dat de impact van de werkzaamheden kleiner had kunnen zijn als we iets eerder bij het proces betrokken waren. Te vaak werden we (te) laat geconfronteerd met onverwachte werkzaamheden, die juist voor de meest kwetsbare medewerkers onrust veroorzaken. Denk aan het vervangen van een deur of het tijdelijk sluiten van een toiletgroep.

 

Het is ons gelukt om de afdeling op de rails te houden en dat komt omdat we zuinig zijn op onze mensen. Zie ons als strijders die alles op alles hebben gezet om de rust te bewaren. Hoe we dat hebben gedaan?

Altijd en overal vragen hoe het met iemand gaat. Kijken wat iemand nodig heeft om fijn, onbezorgd en desgewenst prikkelarm te kunnen werken. Op tijd signaleren als extra inspanningen vereist zijn. En op hectische momenten zoals verhuisdagen de meest gevoelige medewerkers thuis houden.

Het was fijn om te zien dat zowel de directie als de ondernemingsraad altijd een luisterend oor bood aan de medewerkers. Dankzij hun lage drempels was het altijd mogelijk om de gevolgen van de verbouwing aan te kaarten en constructief op zoek te gaan naar oplossingen.”

Ontwikkelen
“Inmiddels keert de rust terug op onze afdeling, maar beseffen we ook dat de gevolgen van een anderhalf jaar durende verbouwing niet binnen drie maanden weggepoetst kunnen worden. Hier en daar zijn aanpassingen nodig om alle medewerkers optimaal te laten werken. Dat is belangrijk omdat iedereen zich bij WSD optimaal moet kunnen ontwikkelen. Na de coronacrisis en daarna de verbouwing richten we ons vizier eindelijk weer op de toekomst. Fijn!”