Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Bestaanszekerheid

Simone van Houtum, manager Personeel & Ontwikkeling WSD: “Eén woord was in 2023 altijd dichtbij: bestaanszekerheid. Niet omdat het de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in november bepaalde, maar omdat het veel mensen raakte, ook binnen WSD. Mondiale conflicten, de energiecrisis en de alsmaar oplopende inflatie maakten dat steeds meer mensen problemen kregen en de eindjes niet meer aan elkaar konden knopen.”

  • NaamSimone van Houtum
  • Werkt bijWSD als manager Personeel & Ontwikkeling

Budgetcoach
“Bij WSD staat bestaanszekerheid al jaren op de radar. Dat was in 2023 niet anders, bijvoorbeeld tijdens een sessie waar we werkbegeleiders en consulenten informeerden over de inzet van een budgetcoach. Tijdens dit soort kennissessies, die ook in 2024 op ons programma staan, praten we onze professionals bij en leren we ze problemen onder medewerkers te signaleren en bespreekbaar te maken. In de meeste gevallen komen medewerkers via hun teamleider bij de budgetcoach terecht, die bijvoorbeeld op huisbezoek gaat of verkent op welke extra toeslagen iemand recht heeft.

De komst van de budgetcoach, die we inhuren bij regionale welzijnsorganisatie ContourdeTwern, juich ik toe en blijkt bittere noodzaak. Eind 2023 begeleidde de budgetcoach maar liefst vijftien medewerkers die kampen met stevige financiële problemen. Er was zelfs even geen ruimte voor meer aanmeldingen. Als blijkt dat dit een structureel probleem is, is het zeer waarschijnlijk dat de budgetcoach extra uren voor WSD gaat werken of dat een tweede budgetcoach wordt ingezet.

Goed om te weten: de budgetcoach lost de financiële problemen van onze medewerkers niet meteen op, maar brengt wel rust en kan ervoor zorgen dat geldzorgen even wat minder op de voorgrond staan. Kortom: minder stress.”

Geldkrant
“Om de aantasting van bestaanszekerheid het hoofd te kunnen bieden, heeft WSD in het voorjaar van 2023 tijdens de landelijke Week van het Geld de Geldkrant uitgegeven. Die is aan onze medewerkers uitgereikt en was op meerdere locaties voorhanden. In de Geldkrant informeren we lezers over de gevolgen van de energiecrisis en de inflatie en geven we handige tips hoe iemand verstandig met geld kan omgaan. Ook energietips kregen een plekje in de uitgave. Bovendien was er specifieke aandacht voor ouders en jongeren en werd uiteraard gewezen op de inzet van de budgetcoach.

De Week van het Geld is een prima kapstok om het thema bestaanszekerheid onder de aandacht te blijven brengen, ook in 2024. Gemeenten vinden het belangrijk dat we bij WSD ruimte bieden om met elkaar het gesprek aan te gaan en drempels over financiële zorgen te slechten. Onze campagne zal volgend jaar bestaan uit het uitdelen van chocolademunten. Daar hangt een kaartje aan dat medewerkers met grote geldzorgen uitnodigt om eens met een budgetcoach te praten en op zoek te gaan naar oplossingen.”

Cliëntenraad
“Samen met onze gemeenten vragen we aandacht voor het belang van de adviesraad sociaal domein. Dat is een cliëntenraad waarbij medewerkers zich kunnen aansluiten en ze informeert over actuele financiële ontwikkelingen. Wie zich aansluit, wordt regelmatig bijgepraat en weet wat er speelt.

Gelukkig is er in 2023 veel gebeurd, zoals een verhoging van de loonschalen, een eenmalige uitkering en per 1 januari 2024 een verdubbeling van de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Daarmee zijn bij veel mensen de zorgen over hun bestaanszekerheid mogelijk wat verminderd.”

Inzicht in financiën met de budgetcoach