Jaarverslag  2023

De 11 focuspunten van WSD

Werkleerlijnen plus passend werk

Judith Robben, manager dienstverlening WSD: “WSD hanteert negen leerlijnen die een belangrijk middel zijn om onze doelgroepmedewerkers te ontwikkelen. Het gaat om catering, facilitair, groen, logistiek, productie, retail, schoonmaak, techniek en ICT, dat na een voorzichtige start in 2023 vastere vorm krijgt als reguliere lijn.

Binnen elke leerlijn is het doel hetzelfde: iemand op weg helpen naar duurzaam passend werk en zo hoog mogelijk op de arbeidsmarktladder laten klimmen. Dat kan door werknemers- en vakvaardigheden aan te leren en te ontdekken wat bij je past. Het behalen van een certificaat of diploma behoort altijd tot de mogelijkheden.”

  • NaamJudith Robben
  • Werkt bijWSD als manager dienstverlening
Ook medewerker heeft nu inzicht in eigen ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkelmap
“WSD heeft haar methodiek om mensen te ontwikkelen in 2023 verder geprofessionaliseerd. Elke professional is nu in staat om te beoordelen welke vaardigheden iemand nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Die methodiek biedt niet alleen professionals inzicht hoe iemand zich ontwikkelt. Nóg belangriJudith jker: de medewerker heeft óók inzicht in zijn of haar eigen ontwikkeling.

Deze manier van uniform werken wordt verder uitgerold. Iedere doelgroepmedewerker beschikt straks over een ontwikkelmap waarin een portfolio wordt opgebouwd en persoonlijke ambities zijn vastgelegd. De map bevat alle documenten die verwijzen naar evaluaties, afgeronde cursussen en trainingen en behaalde certificaten. Leskaarten bieden doelgroepmedewerkers gelegenheid om samen met de teamleider leerdoelen op te pakken en zich verder te bekwamen.”

Bootcamp
“Een leerlijn die meer gestalte heeft gekregen, is ICT. In 2023 zijn de eerste zes medewerkers gestart, waarbij er drie werkzaam zijn bij WSD en drie bij de Weener XL. Ondersteund door een deskundige ICT-organisatie bieden we binnen deze leerlijn een bootcamp waarin in drie maanden tal van basisvaardigheden op het gebied van ICT worden aangeboden: software, hardware, systeembeheer, programmeren en helpdeskwerk.

De ICT-leerlijn is laagdrempelig waarbij enige affiniteit natuurlijk belangrijk is, net als een bepaalde mate van leerbaarheid. Na drie maanden bekijken we samen met onze ICT-partner of iemand de volgende stap binnen de ICT-wereld kan zetten. Het kan ook zijn dat iemand een vak gaat uitoefenen waarin computervaardigheden belangrijk zijn, zoals logistiek of facilitair. Net als bij alle leerlijnen geldt ook bij ICT dat deze aansluit op de arbeidsmarkt.”

Leerlijnen actualiseren
“Bij WSD werken we continu aan het actualiseren van onze leerlijnen, zodat onze medewerkers een ontwikkeling doormaken die aansluit bij de arbeidsmarkt. Dat vereist hechte samenwerking binnen de keten waarin we acteren. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor onze werkleiding, consulenten en accountmanagers. We hebben oog voor innovaties en robotisering.

Thomas van Korven heeft zich ontwikkelt in de werkleerlijn Groen bij WSD